رزرو سوئیت از اول لغایت پنجم هر ماه میسر خواهد بودارکبوا فُلکَ الحسینِ أیّهَا الغَرقَی